Etika a transparentnosť Etika a transparentnosť

Etika a transparentnosť

Nadačný fond Baumit sa hlási k Etickému kódexu a Kódexu transparentného nadačného fondu

O kódexe

Nadačný fond Baumit sa hlási k Etickému kódexu a Kódexu transparentného nadačného fondu, ktoré ho zaväzujú k podrobnému zverejňovaniu informácií o činnosti, a to nad rámec platnej legislatívy. V záujme transparentnosti celého systému asignácie je dôležité, aby mala verejnosť jednoduchý prístup k týmto údajom.

Kódex transparentnosti (pdf, 167.48 KB)
Etický kódex (pdf, 148.71 KB)

Zoznam členov správnej rady a nadačného fondu

Zoznam členov a profilov správnej rady, správkyne nadačného fondu
Nadačný fond nemá právnu subjektivitu a preto sa viaže na Správnu radu Nadácie Centra pre filantropiu:

Mgr. Marcel Dávid Zajac

predseda správnej rady Nadácie Centra pre filantropiu

Mgr. Boris Strečanský

člen správnej rady Nadácie Centra pre filantropiu

Mgr. Dušan Šemrinec

člen správnej rady Nadácie Centra pre filantropiu

Mgr. Zuzana Behríková

členka správnej rady Nadácie Centra pre filantropiu

Mgr. Zuzana Thullnerová

správkyňa Nadácie Centra pre filantropiu

Zoznam členov, ktorí sa podieľajú na zabezpečovaní programového fungovania nadačného fondu

Ing. Tomáš Sepp

business development, člen Nadačného fondu Baumit

Michala Reicherová

personálna manažérka, členka Nadačného fondu Baumit

Mgr. Zuzana Thullnerová

správkyňa Nadácie Centra pre filantropiu

Finančné prehľady

Finančné prehľady 2020 (pdf, 171.9 KB)
Finančné prehľady 2019 (pdf, 236.48 KB)
Finančné prehľady 2018 (pdf, 231.77 KB)

Komunikácia

Aktuálne informácie o svojej činnosti priebežne zverejňujeme na webe Nadačného fondu Baumit.
Plníme si záväzok odpovedať na akékoľvek otázky alebo podnety do 30 dní.

Potrebujete s niečím poradiť?

Informácie o priamej podpore

Baumit, spol. s r.o.

Tomáš Sepp

Telefón: +421 905 619 099

 Email: tomas.sepp@baumit.sk 

Informácie ohľadom grantových programov

Nadácia Centra pre filantropiu

Zuzana Thullnerová

Telefón: +421 918 762 924

Email: thullnerova@cpf.sk